ถ้าใครที่เคยเข้าไปดูบล๊อกของคนอื่น ๆ ด้วย Internet Explorer ก็จะพบว่า บางบล๊อกนั้น การจัดหน้าเสียไป ไม่เหมือนดูใน Firefox ดังนั้น ผมจึงอยากให้ทุกคนหันมาใช้ Firefox ครับ จบข่าว

 

.... ...

 

อ่ะ ล้อเล่น!!!! ถึงแม้เราจะตัดปัญหาด้วยการใช้ Firefox อยู่คนเดียว แต่ชาวบ้านชาวช่องเค้าใช้กันทุกคนเสียเมื่อไหร่ล่ะครับ ดังนั้น ถ้าเราซีเ