U.S. Missile Defense Agency (MDA) หรือคณะทำงานป้องกันขีปนาวุธแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศความสำเร็จในการย่นเวลาการตรวจจับและทำลายขีปนาวุธระยะกลางได้รวดเร็วมากขึ้น เมื่อระบบป้องกันภัยขีปนาวุธข้ามทวีปเอจิส (Aegis Ballistic Missile Defense : BMD) บนเรือ USS Lake Erie ได้ใช้ข้อมูลจากนอกโลกซึ่งก็คือการใช้ดาวเทียมติดตามเป้า ส่งค่าเข้าระบบเอจิสเดิม ทำให้เรือสามารถตรวจจับเป้า และทำลายขีปนาวุธได้เร็วกว่าเดิม


โลโก้ของ U.S. Missile Defense Agency (MDA)

ในทางธุรกิจ เวลาอาจจะเป็นเงินเป็นทอง แต่ในเรื่องขีปนาวุธ เวลาหมายถึงชีวิต ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทางทหารจึงต่างพยายามคิดค้นวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อตรวจจับและทำลายเป้าขีปนาวุธให้ได้ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า การใช้ดาวเทียมจากนอกโลกร่วมกับระบบเอจิสที่ติดตั้งอยู่ในเรือ คือหนทางที่ดีกว่าในการป้องกันภัยขีปนาวุธในอนาคตอันใกล้นี้


ภาพรวมของระบบป้องกันขีปนาวุธข้ามทวีปของ Missile Defense Agency

ดาวเทียมตรวจจับขีปนาวุธนั้น มีความแน่นอนแม่นยำโดยอาศัยการตรวจจับคลื่นความร้อนด้วยแสงอินฟาเรด  เมื่อทำงานร่วมกับระบบเอจิสที่ติดตั้งอยู่บนเรือซึ่งมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เนื่องจากเรือสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ และใช้เรดาร์แบบ passive electronically scanned array ที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับสูงที่สุดในขณะนี้ เมื่อรวมสองระบบเข้าด้วยกัน ประสิทธิภาพในการตรวจจับขีปนาวุธก็มากขึ้น

การทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธระบบใหม่นี้ มีขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในรอบ 3 ปี ของเรือ USS Lake Erie  ในครั้งนี้ การทดสอบมีขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งของหมู่เกาะฮาวาย มหาสมุทรแปซิฟิก โดยระบบจะประกอบไปด้วย ระบบควบคุมและสั่งการ ระบบอำนวยการรบ และการสื่อสาร (Command and Control, Battle Management, and Communications : C2BMC) พัฒนาและผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ตั้งอยู่บนเกาะฮาวาย อาวุธปล่อยนำวิถี Raytheon RIM 161 Standard Missile-3 Block IA (SM-3) และ เรดาร์ SPY-1 ซึ่งรวมกันเรียกว่าระบบป้องกันภัยขีปนาวุธข้ามทวีปเอจิส (Aegis Ballistic Missile Defense : BMD)  ซึ่งตอนนี้พัฒนามาถึงรุ่นที่ 2 แล้ว


USS Lake Erie

หลักการทำงานของระบบใหม่นี้ คือ ระบบ C2BMC จะรับข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจอวกาศ (Space Tracking and Surveillance System : STSS) เมื่อ C2BMC วิเคราะห์ข้อมูลและยืนยันว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปแล้ว ก็จะทำการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี SM-3 ออกจากเรือ ก่อนที่ตัวเรดาร์ SPY-1 จะทำการตรวจสอบเป้าได้  อาวุธปล่อยฯ จะถูกนำทางในช่วงแรกด้วยข้อมูลจากดาวเทียม และเมื่อเรดาร์ SPY-1 จับเป้าได้แล้ว จึงจะทำการนำวิถีด้วยเรดาร์ SPY-1 ต่อ ซึ่งระบบนี้จะทำให้สามารถทำลายขีปนาวุธข้ามทวีปได้รวดเร็วขึ้นมากกว่าระบบที่ใช้เพียงเรดาร์ SPY-1 เพียงอย่างเดียว


ห้องควบคุมของ C2BMC

ดาวเทียมที่ว่านี้ ออกแบบและสร้างโดยบริษัท Northrop Grumman ร่วมกับบริษัท Raytheon สร้างขึ้นจำนวนสองดวง เพื่อเป็นโครงการนำร่อง โดยทำการส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2009 ที่ฐานปล่อยจรวดที่ 17 ฐานทัพอากาศสหรัฐฯ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริด้า ด้วยจรวดแบบ Delta II ดาวเทียมทั้งสองดวงนี้ จะโคจรในวงโคจรต่ำ  และเฝ้าตรวจขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยกลางด้วยแสงอินฟาเรดคลื่นยาวและคลื่นสั้นประกอบกัน ซึ่งจะตรวจจับขีปนาวุธฯ ได้ตั้งแต่ในช่วงของ Boost Phase ไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางของการโคจรหรือ Midcourse


Phase การเคลื่อนที่ของขีปนาวุธฯ กับการตรวจจับของระบบ BMD

การโคจรของขีปนาวุธข้ามทวีปตั้งแต่เริ่มยิงไปจนถึงชนเป้า จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดย Missile Defence Agency ของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ คือ

  1. Boost Phase คือช่วงที่ booster หรือเครื่องยนต์ของขีปนาวุธ กำลังเร่งความเร็วไปยังความเร็วสูงสุด ซึ่งจะกินเวลา 1-5 นาที ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิง ช่วงของ Boost Phase นี้ ถือเป็นนาทีทองของการต่อต้านขีปนาวุธ เนื่องจากตัวขีปนาวุธจะมีทั้งความร้อน และแสงสว่างที่สามารถตรวจจับได้อย่างเด่นชัด อีกทั้งเมื่อทำลายขีปนาวุธได้ในเฟสนี้ เศษซากต่างๆ จะตกลงในขอบเขตของพื้นที่ที่ยิงขีปนาวุธเอง
  2. Ascent Phase คือช่วงที่ขีปนาวุธกำลังเคลื่อนเข้าสู่วงโคจรของโลก ถือว่าเป็นช่วงที่มีค่ารองลงมาจากช่วง Boost Phase ในการทำลายขีปนาวุธ เนื่องจากว่ายังมีโอกาสที่จะทำลายขีปนาวุธได้โดยไม่ต้องระดมยิงจรวดต่อต้าน
  3. Midcourse Phase คือช่วงที่จรวดขับดันขีปนาวุธเผาไหม้เชื้อเพลิงจนหมดสิ้น และจรวดโคจรอยู่ในวงโคจรของโลก นอกชั้นบรรยากาศ ช่วงเวลานี้อาจยาวนานถึง 20 นาที ระบบต่อต้านขีปนาวุธภาคพื้น จะสามารถป้องกันขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยกลางและไกลได้ ส่วนระบบต่อต้านขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่จะสามารถป้องกันขีปนาวุธ ที่ไม่ใช่ขีปนาวุธข้ามทวีป พิสัยใกล้และกลางได้เพียงเท่านั้น
  4. Terminal Phase คือช่วงที่ขีปนาวุธจะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายแล้ว ซึ่งจะมีเวลาในการตัดสินใจต่อต้านเพียงไม่กี่อึดใจ และไม่สามารถที่จะเกิดความผิดพลาดได้ เพราะหากระบบต่อต้านผิดพลาด หมายความว่าเป้าหมายของขีปนาวุธจะถูกทำลาย และในการทำลาย อาจจะจำเป็นต้องใช้การระดมยิงด้วยจรวด และการระเบิดอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ได้

ก่อนหน้านี้ ในปี 2011 สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบป้องกันภัยขีปนาวุธ ด้วยการใช้ระบบเอจิส ร่วมกับเรดาร์ตรวจการณ์ AN/TPY-2 ของกองทัพบก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Wake และระบบ C2BMC  บนเกาะฮาวาย ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดนใช้เรดาร์ AN/TPY-2 ตรวจจับขีปนาวุธ และส่งค่าเป้าให้กับระบบ C2BMCผ่านเครือข่ายดาวเทียม  เมื่อ C2BMC ยืนยันเป้าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป ก็จะส่งค่าเป้าให้กับเรือพิฆาต USS O’Kane ผ่าน Link-16 ให้ทำการยิงอาวุธปล่อยนำวถี SM-3 ทำการต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีป ที่ยิงจากเกาะ Meck ได้สำเร็จมาแล้ว


เรดาร์ AN/TPY-2  ของกองทัพบกสหรัฐฯ 


อาวุธปล่อยฯ SM-3 ที่ปล่อยจากเรือ

ปัจจุบันสหรัฐฯ กำลังเร่งพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยขีปนาวุธ ทั้งในด้านของคุณภาพ และปริมาณ เนื่องจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น  เช่นในกรณีของเกาหลีเหนือที่เพิ่งจะประสบความสำเร็จในการปล่อยขีปนาวุธข้ามประเทศติดหัวรบนิวเคลียร์ (Taepodong) ซึ่งสามารถยิงตรงถึงสหรัฐฯ ได้ โดยในปัจจุบันสหรัฐฯ มีเรือรบชั้น Ticonderoga และชั้น  Arleigh Burkeที่ติดตั้งระบบ Aegis MBD System นี้แล้ว 26 ลำ และจะเพิ่มเป็น 38 ลำในปี ค.ศ. 2015 นอกจากนี้แล้ว สหรัฐฯ ยังมีชาติพันธมิตรที่ได้ติดตั้งระบบนี้ไว้บนเรือรบแล้ว 2 ชาติ คือ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย และยังได้เพิ่มเติมฐานยิงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านขีปนาวุธบนบก (Ground-Based Midcourse Defense : GMD) เพิ่มเติม ทั้งในและนอกประเทศ เช่น ที่ US missile defense complex  ในโปแลนด์ และที่ Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site บนเกาะ Kwajalein Atoll ในมหาสมุทรแปซิฟิก และในสาธารณรัฐเชค


USS Lake Erie


ท่อยิงอาวุธปล่อยทางตั้ง บนเรือ USS Lake Erie


วินาทีการปล่อยอาวุธปล่อยฯ SM-3


วินาทีการปล่อยอาวุธปล่อยฯ SM-3


วินาทีการปล่อยอาวุธปล่อยฯ SM-3


วินาทีการปล่อยอาวุธปล่อยฯ SM-3


วินาทีการปล่อยอาวุธปล่อยฯ SM-3

อ้างอิง

  1. MDA test marks first time Aegis uses information from satellites to track, intercept target
  2. Space Tracking and Surveillance System
  3. Aegis Ballistic Missile Defense System
  4. Missile Defense Agency
  5. Aegis BMD Stellar Charon (FTM-15) Flight Mission Success Documentary

Comment

Comment:

Tweet

it is usefull for all of us great work

#3 By mobdro channels (125.16.0.230) on 2016-04-23 22:55

Oh ?, what food to eat avid kg kg kg kg here. 

#2 By vidmate install now (125.16.0.230) on 2016-04-23 22:46

Facebook